STOCKHOLMS KULTURFESTIVAL

OM PROJEKTET

Stockholms Kulturfestival äger rum varje år under en vecka i

augusti. Då fylls stadens gator och torg med musik, teater, cirkus och musik i alla dess former. Varje år bjuds nationella och internationella artister in under ett övergripande festivaltema som kan vara allt ifrån länder, städer till mer abstrakta teman som rymden.

Festivalen har årligen ca 500 programpunkter och omkring 1.000.000 besökare. Sedan 2008 har vi varit producent och konstnärligt ansvarig för programläggningen av cirkus, dans, teater och gatuakter. 

VAD VI GJORDE

Konstnärlig producent

Kommunikation artister

Personalansvar

Avtal med artister

Genomförande